ინტეგრაცია

 • ბარათის შესახებ
 • ბარათის პროექტის შესახებ
 • პროექტის ისტორია
 • პარტნიორები დონორები
 • როგორ ავიღოთ ახალი პირადობის მოწმობა?
 • როგორ გამოვიყენოთ ბარათის წამკითხველები?
 • სერტიფიკატები
 • სერვის ცენტრები
 • ბარათის ინტერფეისები
 • გამოყენების სფეროები
 • აუთენტიფიკაცია
 • ციფრული ხელმოწერა
 • ბარათის დიზაინი და დამცავი ნიშნები
 • სერვისები ბარათის გამოყენებით
 • პროგრამული უზრუნველყოფა მიდლვეარი
 • ხელმოწერის პორტალი
 • ხელმოწერის პროგრამა