საქართველოში დანერგილი კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი ელექტრონული დოკუმენტის ფორმატად იყენებს PDF–ს. აქედან გამომდინარე, მოქალაქეს შეუძლია ელექტრონული დოკუმენტების დათვალიერება ისეთი პოპულარული ხელსაწყოთი, როგორიცაა Adobe Reader

Adobe Reader–ის გადმოწერა შესაძლებელია საიტიდან: https://get.adobe.com/reader/

გადმოიწერეთ სერტიფიკატები:

იხ. ვიდეო-ინსტრუქცია როგორ ხდება სერტიფიკატების ინსტალაცია Adobe Reader–ში
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HHl9USo16vQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>