პროგრამის ინსტალაციისთვის გახსენით ჩამოტვირთული  საინსატალაციო ფაილი, გამოსულ ფანჯარაში დააჭირეთ ღილაკს [Run](1)

სურ. 1

შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს [Install] (2)

სურ. 2

მიმდინარეობს ინსტალაცია

სურ. 3

ბოლოს დააჭირეთ ღილაკს [Finish] (3)

სურ. 4

იხ. შტამპის ბარათის შუალედური პროგრამის გადმოწერის და ინსტალაციის ვიდეო-ინსტრუქცია

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/89uKPPJhoUQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>