კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის განთავსება შესაძლებელია PDF ფორმატის დოკუმენტებზე.

გახსენით PDF ფორმატის დოკუმენტი

სურ. 2

გააქტიურეთ მენიუ [Tools] (2)

სურ. 3

აირჩიეთ [Certificates] (3)

სურ. 4

 

 

გააქტიურდება ხელმოწერის პანელი (4)

სურ. 5

ხელმოწერის პანელიდან აირჩიეთ ღილაკი [Digitally Sing] (5)

სურ. 6

მონიშნეთ დოკუმენტზე ადგილი შტამპითვის (6)

სურ. 7

გამოსულ ფანჯარაში აირჩიეთ თქვენი შტამპის ხელმოწერის სერტიფიკატი (7) და დააჭირეთ ღილაკს [Continue] (8). სერტიფიკატის არჩევისას ორგანიზაციის სახელის ქვემოთ აუცილებლად უნდა ეწეროს Issued by: GEO ESeal CA.

სურ. 8

მომდევნო ფანჯარაში გამოჩნდება ორგანიზაციის შტამპის ნიმუში და დააჭირეთ ღილაკს [Sign] (9).

სურ. 9

გამოვა შენახვის სტანდარტული ფანჯარა, მიუთითეთ შტამპდასმული დოკუმენტის შენახვის ადგილი, დაარქვით დოკუმენტს სახელი და დააჭირეთ ღილაკს [Save] (10).

სურ. 10

გამოსულ ფანჯარაში შეიყვანეთ ხელმოწერის PIN კოდი (11) და დააჭირეთ ღილაკს [OK] (12).

სურ. 11

კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი განთავსდება დოკუმენტზე მითითებულ ადგილას.

სურ. 12

იხ. ვიდეო-ინსტრუქცია

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KSY-h8njzIs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>