1.სერტიფიკატების განახლება

იხ. ვიდეო-ინსტრუქცია

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Oe7wJk2mVgo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

 

თუ სერტიფიკატს ვადა გაუვიდა ან სხვა მიზეზების გამო გქონდათ გაუქმებული პირადობის ელექტრონული მოწმობის უნივერსალური პროგრამიდან შესაძლებელია მათი განახლება. გაუქმებული სერტიფიკატების განახლების მიზნით დააჭირეთ ღილაკს [სერტიფიკატის განახლება] (1).

სურ. 1

პროგრამა გამოგიტანთ შეტყობინების ფანჯარას. [დიახ] (2) ღილაკზე დაჭერით დაადასტურებთ რომ ნამდვილად გსურთ სერტიფიკატის განახლება.

სურ. 2

სერტიფიკატის მოთხოვნამდე საჭიროა მომსახურების საფასურის გადახდა. იმ შემთხვევაში, თუ საფასური არ გადაგიხდიათ გამოვა შესაბამისი ვებ-გვერდი.

სურ. 3

მოცემულ ვებ-გვერდზე შესაძლებელია მომსახურებვის ღირებულების დაფარვა. ამისათვის მიყევით ვებ-გვერდზე არსებულ ინსტრუქციას (სერტიფიკატის განახლების საფასურის გადახდის დეტალური ინსტრუქცია იხილეთ თავში 6).

თანხის გადახდის შემთხვევაში გამოვა შესაბამისი ვებ-გვერდი. გამოსულ ფანჯარაში შეიყვანეთ საიდენტიფიკაციო PIN კოდი (PIN1) (3) და დააჭირეთ ღილაკს [დადასტურება] (4).

სურ. 4

დაიწყება სერტიფიკატების განახლების პროცესი.

სურ. 5

დასასრულს გამოვა შეტყობინება სერტიფიკატების წარმატებით ჩაწერის შესახებ.

სურ. 6

2.საფასურის გადახდის პროცედურა სერტიფიკატის განახლებისას

სერტიფიკატის განახლების საფასურის გადახდა შესაძლებელია სხვადასხვა გვერდებიდან.

1. EPAY.GE-დან გადახდა

სერტიფიკატის განახლების საფასურის გადასახდელად შეგიძლიათ შეარჩიოთ გვერდი EPAY.GE (1). გადახდის გვერდზე განაცხადის ნომრის ველში დაგჭირდებათ მოცემული განაცხადის ნომერი (2). გადახდის გვერდზე გადასასვლელად დააჭირეთ [გვერდზე გადასვლა] (3).

სურ. 7

გამოვა გადახდის გვერდი. გადადით ჩანართზე [სახელმწიფო სერვისები] (4)

სურ. 8

შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს [სახელმწიფო სერვისები] (5)

სურ. 9

აირჩიეთ [სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო] (6) 

სურ. 10

გამოსულ გვერდზე

სურ. 11

გამოსულ გვერდზე მიყევით გადახდის სტანდარტულ პროცედურას.

2. PAY.GE-დან გადახდა

სერტიფიკატის განახლების საფასურის გადასახდელად შეგიძლიათ შეარჩიოთ გვერდი PAY.GE (1). გადახდის გვერდზე კოდის ველში დაგჭირდებათ კოდი (2), ხოლო განაცხადის ნომრის ველში განაცხადის ნომერი(3). გადახდის გვერდზე გადასასვლელად დააჭირეთ [გვერდზე გადასვლა] (4).

სურ. 12

გამოვა გადახდის გვერდი, სადაც

სურ. 13

შემოწმების შედეგად გამოვა გადახდის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია და მიმდინარე დავალიანება (ა). შეავსეთ ველები:

სურ. 14

გამოსულ გვერდზე მიყევით გადახდის სტანდარტულ პროცედურას.

სურ. 15

3. გადახდა სხვა საშუალებებით

სერტიფიკატის განახლების საფასურის გადასახდელად შეგიძლიათ შეარჩიოთ სხვა გვერდები. თუმცა გადახდის გვერდზე გამოიყენეთ შემდეგი ინფორმაცია: განაცხადის ნომერი (ა) და განაცხადის კოდი (ბ).

სურ. 16

გადახდა ასევე შესაძლებელია ნებისმიერ ბანკში ადგილზე მისვლით. ანგარიშწორებისას მიუთითეთ განაცხადის ნომერი (ა) და განაცხადის კოდი (ბ).