ჩამოტვირთვა

პირადობის ელექტრონული მოწმობის უნივერსალური პროგრამა

პირადობის ელექტრონული მოწმობის უნივერსალური პროგრამა განკუთვნილია ბარათზე ინფორმაციის დასათვალიერებლად და მისი გამოყენებით ციფრული ხელმოწერისა და ონლაინ ავთენტიფიკაციის განხორციელებისათვის. საინსტალაციო პაკეტი ასევე შეიცავს პირადობის ელექტრონული მოწმობის შუალედურ პროგრამულ უზრუნველყოფას.

პროგრამის საინსტალაციო ვერსია შეიცავს კომპონენტებს რომლებიც ლიცენზირებულია Oracle Binary Code License Agreement for the Java SE Platform Products and JavaFX ლიცენზიის მიხედვით. ჩამოტვირთვამდე თქვენ უნდა გაეცნოთ და დაეთანხმოთ ლიცენზიის პირობებს.

Microsoft Windows 32-ბიტი (რეკომენდებულია თქვენთვის)
Microsoft Windows 64-ბიტი (რეკომენდებულია თქვენთვის)
Mac OS X 10+ (რეკომენდებულია თქვენთვის)

პირადობის ელექტრონული მოწმობის შუალედური პროგრამა (მიდლვეარი)

პირადობის ელექტრონული მოწმობის შუალედური პროგრამა (მიდლვეარი) განკუთვნილია მოწმობის ინტეგრაციისათვის ოპერაციულ სისტემასა და სტანდარტულ პროგრამებში. აღნიშნული მოდული იძლევა მხოლოდ საბაზისო ინტეგრაციას თქვენ კომპიუტერში. შესაბამისად, თუ დარწმუნებული არ ხართ რომელი პროგრამის ჩამოტვირთვა გესაჭიროებათ, უმჯობესია ჩამოტვირთოთ პირადობის ელექტრონული მოწმობის უნივერსალური პროგრამა (რომელიც ასევე შეიცავს მიდლვეარის საინსტალაციოს მაგრამ გთავაზობთ გაცილებით მეტ შესაძლებლობებს)

Microsoft Windows 32-ბიტი (რეკომენდებულია თქვენთვის)
Microsoft Windows 64-ბიტი (რეკომენდებულია თქვენთვის)
Mac OS X 10+ (რეკომენდებულია თქვენთვის)