ჩამოტვირთვა

პირადობის ელექტრონული მოწმობის უნივერსალური პროგრამა

პირადობის ელექტრონული მოწმობის უნივერსალური პროგრამა განკუთვნილია ბარათზე ინფორმაციის დასათვალიერებლად და მისი გამოყენებით ციფრული ხელმოწერისა და ონლაინ ავთენტიფიკაციის განხორციელებისათვის. საინსტალაციო პაკეტი ასევე შეიცავს პირადობის ელექტრონული მოწმობის შუალედურ პროგრამულ უზრუნველყოფას.

პროგრამის საინსტალაციო ვერსია შეიცავს კომპონენტებს რომლებიც ლიცენზირებულია Oracle Binary Code License Agreement for the Java SE Platform Products and JavaFX ლიცენზიის მიხედვით. ჩამოტვირთვამდე თქვენ უნდა გაეცნოთ და დაეთანხმოთ ლიცენზიის პირობებს.

Microsoft Windows 32-ბიტი (რეკომენდებულია თქვენთვის)
Microsoft Windows 64-ბიტი (რეკომენდებულია თქვენთვის)
Microsoft Windows XP (რეკომენდებულია თქვენთვის)
Mac OS X 10.10+ (რეკომენდებულია თქვენთვის)

პირადობის ელექტრონული მოწმობის შუალედური პროგრამა (მიდლვეარი)

პირადობის ელექტრონული მოწმობის შუალედური პროგრამა (მიდლვეარი) განკუთვნილია მოწმობის ინტეგრაციისათვის ოპერაციულ სისტემასა და სტანდარტულ პროგრამებში. აღნიშნული მოდული იძლევა მხოლოდ საბაზისო ინტეგრაციას თქვენ კომპიუტერში. შესაბამისად, თუ დარწმუნებული არ ხართ რომელი პროგრამის ჩამოტვირთვა გესაჭიროებათ, უმჯობესია ჩამოტვირთოთ პირადობის ელექტრონული მოწმობის უნივერსალური პროგრამა (რომელიც ასევე შეიცავს მიდლვეარის საინსტალაციოს მაგრამ გთავაზობთ გაცილებით მეტ შესაძლებლობებს)

Microsoft Windows 7+ (რეკომენდებულია თქვენთვის)
Microsoft Windows XP (რეკომენდებულია თქვენთვის)
Mac OS X 10+ (რეკომენდებულია თქვენთვის)

PSDA NexU

PSDA NexU წარმოადგენს https://github.com/nowina-solutions/nexu პროგრამული უზრუნველყოფის ადაპტირებულ ვარიანტს, რომელსაც დამატებული აქვს იმ კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის შექმნის საშუალებათა მხარდაჭერა, რომელზეც სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო გასცემს კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის სერტიფიკატებს ("ჭკვიანი ბარათი" V.1, V.2 და უსაფრთხოების აპარატურული მოდული).

V.2 (14/12/2021-იდან გაცემული ბარათებისთვის)

NexU for Windows
საწყისი კოდი

V.1 (14/12/2021-მდე გაცემული ბარათებისთვის)

NexU for Windows
საწყისი კოდი

კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის შექმნის პორტატული საშუალების ("ჭკვიანი ბართის") შუალედური პროგრამა (მიდლვეარი)

კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის შექმნის პორტატული საშუალების ("ჭკვიანი ბართის") შუალედური პროგრამა (მიდლვეარი) განკუთვნილია "ჭკვიანი ბართის" ინტეგრაციისათვის ოპერაციულ სისტემასა და სტანდარტულ პროგრამებში (მაგალითად, Adobe Acrobat Reader), ასევე ზოგიერთ სხვა პროგრამულ უზრუნველყოფაში. აღნიშნული მოდული არ იძლევა ვებ-ბროუზერში კვალიფიიციური ელექტრონული შტამპის განხორციელების საშუალებას დამატებითი პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების გარეშე.

"ჭკვიანი ბართის" შუალედური პროგრამა V.2 (14/12/2021-იდან გაცემული ბარათებისთვის)

Microsoft Windows 32-bit (რეკომენდებულია თქვენთვის)
Microsoft Windows 64-bit (რეკომენდებულია თქვენთვის)
Mac OSX (რეკომენდებულია თქვენთვის)
Ubuntu x64-bit (რეკომენდებულია თქვენთვის)

"ჭკვიანი ბართის" შუალედური პროგრამა V.1 (14/12/2021-მდე გაცემული ბარათებისთვის)

Microsoft Windows 32-bit (რეკომენდებულია თქვენთვის)
Microsoft Windows 64-bit (რეკომენდებულია თქვენთვის)
Mac OSX 10.7 - 10.10 (რეკომენდებულია თქვენთვის)
Mac OSX 10.11, macOS 10.12-10.14 (რეკომენდებულია თქვენთვის)
macOS 10.15 (რეკომენდებულია თქვენთვის)
ინსტალაციის ინსტრუქცია
Ubuntu 12.04 (x64)
DEB RPM
Ubuntu 12.04 (x86)
DEB RPM
Ubuntu 14.04 (x64)
DEB RPM
Ubuntu 16.04 (x64)
DEB RPM