ღია გასაღების ინფრასტრუქტურა სამგზავრო დოკუმენტისთვის

ამ გვერდზე მოცემულია ძირითადი სერტიფიკატები, რომლებიც ემსახურებიან საქართველოში გაცემული ელექტრონულ სამგზავრო დოკუმენტების ავთენტურობის დადასტურებას. სერტიფიკატები შექმნილია და გამოიყენება სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO) სტანდარტის, Doc 9303 შესაბამისად.

გაუქმებული სერტიფიკატების სია

გაუქმებული სერტიფიკატების სია გამოიყენება ელექტრონულ სამგზავრო დოკუმენტზე (ბიომეტრიულ პასპორტზე, პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონულ მოწმობაზე) ხელმოწერის სერტიფიკატების (DS სერტიფიკატების) სტატუსის დასადასტურებლად. ამჟამად სია ცარიელია.

გადმოწერა

Country Signing CA (CSCA) #4 - ამჟამად აქტიური

ეს სერტიფიკატი გამოიყენება ბიომეტრიული პასპორტებისთვის, პირადობის (ბინდადრობის) ელექტრონული მოწმობებისათვის

SHA-256: AF4D266EE96E260AB44A0BBB80D48F8C0E7AA80E89AD8D2B2579D274A8D6D892
გადმოწერა

Country Signing CA (CSCA) #3 - დაარქივებული

ეს სერტიფიკატი გამოიყენება ბიომეტრიული პასპორტებისთვის, პირადობის (ბინდადრობის) ელექტრონული მოწმობებისათვის

SHA-256: F9111848D53782C67A9A61A7CF4B575B6FA4568C7A5B96E7761E93DE1BDB37D8
გადმოწერა

Country Signing CA (CSCA) #2 - დაარქივებული

ეს სერტიფიკატი გამოიყენებოდა ბიომეტრიული პასპორტებისთვის, პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობებისათვის

SHA-256: A1B6BA9C675286563E489E38A19227457005A0ECB0EB6C738EBAA35008327F1D
გადმოწერა

Country Signing CA (CSCA) #1 - დაარქივებული

ეს სერტიფიკატი გამოიყენებოდა ბიომეტრიული პასპორტებისთვის

SHA-256: 3D94EF15FBBC8B6DE80F52CBB4FF9F235F36D90963B7829822C92C8195DF7D73
გადმოწერა

SSL
ცხელი ხაზი: +995 (0) 32 240 10 10
მისამართი: საქართველო, თბილისი, 0114, ზვიად გამსახურდიას სანაპირო N1
ელ. ფოსტა: online@sda.gov.ge