ზოგადი დანიშნულების ღია გასაღების ინფრასტრუქტურა

მოცემულია ზოგადი დანიშნულების ღია გასაღების ინფრასტრუქტურის გამოყენებისათვის საჭირო დოკუმენტები და სერტიფიკატები.

სამართლებრივი აქტები

შინაგანაწესის ცვლილების პროექტი

ამჟამად შინაგანაწესის ცვლილების პროექტი არ არის ხელმისაწვდომი.

სერტიფიკატები

GEO Root CA

სერტიფიკატის გამცემი ძირითადი ორგანო
07/07/2011

SHA-256: A5BB06A558BA166F5AADD48A4BCB9CF5A82892236868013D03143009791D5AED
გადმოწერა

GEO Authentication CA

სერტიფიკატის გამცემი დაქვემდებარებული ორგანო პირადობის (ბინადრობის) მოწმობაზე გაცემული ავთენტიფიკაციის სერტიფიკატებისათვის
26/05/2021

SHA-256: 3FBC9538DB92E301A4AD7C8CE71ED7F1D5A66A9D7D98BF6FD676F4006B7A2BCB
გადმოწერა

07/07/2011

SHA-256: 4F38D39C7AEE9708381A73FB6BF542167432769769D597E966F6D80493B097B2
გადმოწერა

GEO Signing CA

სერტიფიკატის გამცემი დაქვემდებარებული ორგანო პირადობის (ბინადრობის) მოწმობაზე გაცემული ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატებისათვის
26/05/2021

SHA-256: B096F6EDE1B737A02A232A08EEB26A5B556CA8B8BBF2704F8B020F36E389C811
გადმოწერა

07/07/2011

SHA-256: 9BBCFE3752D190B4F7B5AEDA1394195E58CA4EC055F72AE6445534B18BBBECDA
გადმოწერა

Biometric Encryption CA

სერტიფიკატის გამცემი დაქვემდებარებული ორგანო ბიომეტრიული მონაცემების შიფრაციის სერტიფიკატებისათვის
09/04/2021

SHA-256: 80BB44EA82CBA67458E6708CA560824BE12C354492FFC1DA74E62067DFC8D84D
გადმოწერა

04/02/2014

SHA-256: 6C484FFAAAA6EBA89D7E6A2FE64E4E75A204D826B8D389C4AACD131592CDB8F1
გადმოწერა

GEO ESeal CA

სერტიფიკატის გამცემი დაქვემდებარებული ორგანო ციფრული შტამპის სერტიფიკატებისათვის
03/06/2021

SHA-256: E5A7A98C3AE58E385043E4DF74D3F6BCA4E42C5AAE3C00BB241DF1690D5FF7F1
გადმოწერა

09/04/2021

SHA-256: DAC30A5042951D2500BF20D65D5E7D344DE4C47FE5141B79DA1CE7A1F0874B96
გადმოწერა

12/01/2017

SHA-256: 662B25B2FA17DB6650D17F542F36AEDA35D8BE1E1FD74DD610C4D6BE4E37FA66
გადმოწერა

GEO Organizational Authentication CA

სერტიფიკატის გამცემი დაქვემდებარებული ორგანო ციფრული შტამპის სერტიფიკატებისათვის
03/06/2021

SHA-256: 978BA39EEFAB719F085BB5739CDDC09E076154981F62E2EA49C4A6BA8B6F34F0
გადმოწერა

09/04/2021

SHA-256: CB7E6EF0AEAB4B878155D791B504762219E858F530CE262921D9F2E260235312
გადმოწერა

29/06/2017

SHA-256: 671B8CA52EB8607F7314C12EE316357181F38EEAC127FD023C2F069108B38DAC
გადმოწერა

SDA TimeStamping CA

სერტიფიკატის გამცემი დაქვემდებარებული ორგანო დროის აღმნიშვნელი ერთეულების სერტიფიკატებისათვის
09/04/2021

SHA-256: 8E0FE40B3A2BDB9D9C8F21EE642AEE24203BE5D45FC4B58E07F973FE2242F26F
გადმოწერა

23/03/2015

SHA-256: 4BF66A97CD053E7E111ACF1FF179E0ED3422EC8F2B6461135B8F159FA4D5EFAA
გადმოწერა

დროის აღმნიშვნელი ერთეულების სერტიფიკატები

2048-ბიტიანი დროის აღმნიშვნელი ერთეულების სერტიფიკატები

4096-ბიტიანი დროის აღმნიშვნელი ერთეულების სერტიფიკატები