სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის სერტიფიკატებს გასცემს. კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის შექმნის პორტატული საშუალებების ე.წ. „ჭკვიანი ბარათების“ სახით მიღება იუსტიციის სახლებში, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებშია შესაძლებელი.

სხვადასხვა პროგრამულ უზრუნველყოფაში „ჭკვიანი ბარათების” ინტეგრაციისათვის საჭიროა ერთ-ერთი შემდეგი პროგრამული უზრუნველყოფა:

ორივე ტიპის პროგრამული უზრუნველყოფა ხელმისაწვდომია ჩამოტვირთვის გვერდზე. თუ თქვენ დაგეგმილი გაქვთ „ჭკვიანი ბარათის” გამოყენება ამა თუ იმ საოპერაციო პროგრამულ უზრუნველყოფაში, გთხოვთ მიმართოთ უშუალოდ თქვენი პროგრამული უზრუნველყოფის მწარმოებელს იმის დასაზუსტებლად, თუ რომელი მათგანის გადმოწერა გჭირდებათ.

კვალიფიციური ელქტრონული შტამპის შექმნის პორტატული საშუალებების - „ჭკვიანი ბარათების” გაცემის დაწყების შესახებ ინფორმაციას დამატებით მიიღებთ ჩვენი ვებ-გვერდიდან.